VKodnoklassnikifacebooktwitter

Competition: Championship "Zhasa Otanym"


Sport Rhythmics Gymnastic
Name Championship "Zhasa Otanym"
Place KZ Алма-Ата UTC +06:00 / MSK +03:00
Date Nov 24, 2017, 6:00 AM - Nov 27, 2017, 10:00 AM

Date Start Price
Championship "Zhasa Otanym". Day 1Nov 23, 2017, 9:30 PMGroup
Championship "Zhasa Otanym". Day 2Nov 24, 2017, 9:30 PMGroup
Championship "Zhasa Otanym". Day 3Nov 25, 2017, 10:00 PMGroup
Master classNov 26, 2017, 9:30 PMGroup
Promo-ClipNov 26, 2017, 9:30 PMGroup
Name Type Year of birth Apparatus
No results found.
Type Name / Organization 
Video operatorAnton Kapranov

Description

Championship "Zhasa Otanym"