VKodnoklassnikifacebooktwitter

Competition: Zhasa Otanym


Sport Rhythmics Gymnastic
Name Zhasa Otanym
Place KZ Almaty UTC +06:00 / MSK +03:00
Date Nov 22, 2019, 5:00 AM - Nov 24, 2019, 5:00 PM

Date Start Price
Zhasa Otanym. Day 1Nov 21, 2019, 6:00 PMFree
Zhasa Otanym. Day 2Nov 22, 2019, 6:00 PMFree
Zhasa Otanym. Day 3Nov 23, 2019, 6:00 PMFree
Name Type Year of birth Apparatus
No results found.
Type Name / Organization 
Video operatorGerman Sayya
ManagerAndrey

Description

Zhasa Otanym