Description

Championship of Russia. Day 4

07.02.2016

10:30 10:55 1 поток Финал скакалка

1 Приданникова Дарья 2002 Москва - УФО
2 Сергеева Мария 2001 Санкт-Петербург -
3 Шматко Полина 2003 Москва
4 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург
5 Ермолова Алина 2001 Москва - ЮФО
6 Саркисян Алиса 2001 Москва
7 Перевозчикова Дарья 2003 СФО
8 Садомская Ольга 2002 ЦФО

10:55 11:20 1 поток Финал обруч

1 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург
2 Шибаева Анастасия 2001 СФО
3 Саркисян Алиса 2001 Москва
4 Ермолова Алина 2001 Москва - ЮФО
5 Приданникова Дарья 2002 Москва - УФО
6 Спесивцева Полина 2001 ЦФО
7 Шматко Полина 2003 Москва
8 Сергеева Мария 2001 Санкт-Петербург

11:20 12:20 Сборная России

12:30 12:55 1 поток Финал мяч

1 Сергеева Анастасия 2003 Санкт-Петербург
2 Климова Ольга 2001 ЦФО
3 Сергеева Мария 2001 Санкт-Петербург
4 Спесивцева Полина 2001 ЦФО
5 Шибаева Анастасия 2001 СФО
6 Приданникова Дарья 2002 Москва - УФО
7 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург
8 Шматко Полина 2003 Москва

12:55 13:20 1 поток Финал булавы

1 Шибаева Анастасия 2001 СФО
2 Лобанова Марина 2002 ПФО
3 Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург
4 Шматко Полина 2003 Москва
5 Сергеева Мария 2001 Санкт-Петербург -
6 Сергеева Анастасия 2003 Санкт-Петербург
7 Ермолова Алина 2001 Москва - ЮФО
8 Приданникова Дарья 2002 Москва — УФО

13:20 14:20 Сборная России

15:00 17:15 1 поток Вертушка 4 Вида

1 Малышева Мария 2004 ЦФО
2 Зеленова Елизавета 2004 ЦФО
3 Маркевич Мария 2005 Санкт-Петербург
4 Кащеева Диана 2004 СФО
5 Халдарова Амина 2004 МГФСО
6 Скубова Александра 2005 Москва
7 Котенева Елизавета 2004 ЦФО
8 Азарова Екатерина 2004 ЦФО
9 Гнатюк Екатерина 2004 Москва
10 Сергаева Дария 2004 ПФО
11 Семиренко Дана 2004 СФО
12 Антонец София 2004 УФО
13 Крамаренко Лала 2004 Москва
14 Пантелеева Екатерина 2005 СФО
15 Варлашкина Владислава 2004 ЮФО
16 Симакова Анастасия 2004 СФО

17:30 18:00 Церемония награждения

Partners

Insurance